CV prášek

užívání:

CV „AB“ – 2x denně po dobu 6 týdnů (nejlépe ráno, večer)

CV „AC“ – (3 až 5) x denně po dobu 3 týdnů

CV „EF“ – upřesníme v průběhu ledna

Při užívání prášku AB, nekouřit a nekonzumovat alkohol!

Při užívání prášku AC, nekouřit! Alkohol je možné si občas konzumnout.

Při užívání prášku EF, nekouřit a nekonzumovat alkohol!